Z aplikacijo EB CALC
izračunajte rezervacije za zaposlene hitro,
enostavno in poceni.

KAJ JE EB CALC?

EB Calc je spletna aplikacija, namenjena aktuarskemu izračunu pričakovane sedanje vrednosti rezervacij za dolgoročne zaslužke zaposlencev za potrebe računovodskega poročanja v skladu s SRS 10 in MRS 19.

PREDNOSTI APLIKACIJE

Izračun rezervacij z
enim klikom.

Izvoz poročila v PDF obliki.

Grafična predstavitev rezultatov.

Skladna s standardom MRS 19.

Za pravilnost izračuna s podpisom
jamči pooblaščen aktuar.

Možnost večkratnega izračuna obveznosti.

Pri prvi uporabi in vnosu podatkov
uporabniku pomaga aktuar.

Možnost izračuna obveznosti na poljuben datum.

Aktuar je vedno na voljo za vsa vprašanja.

Možnost določanja kriterijev,
na podlagi katerih se izračunajo rezervacije.

Možnost vnosa popolnoma lastne definicije obveznosti.

KAKO DELUJE?

 

 

V aplikaciji določimo datum vrednotenja, izberemo tip kolektivne pogodbe, vpišemo lanskoletne rezultate in uvozimo podatke o zaposlenih. Kliknemo na Ustvari poročilo, da zaženemo izračun rezervacij za zaposlene.

 

 Rezultati obsegajo izračunano vrednost pozaposlitvenih zaslužkov (DBO) in drugih dolgoročnih zaslužkov (OLTB), tehtano povprečno ročnost obveznosti, profil zapadlosti, analizo občutljivosti, prognozo obveznosti za naslednje leto, razvoj
obveznosti v času in grafično predstavitev rezultatov. Ustvari se poročilo s potrdilom aktuarja, ki ga je mogoče izvoziti v pdf obliki.

 

 

Uporabnik lahko izbira med prednastavljenimi kolektivnimi pogodbami in delno  prednastavljenimi pogodbami, lahko pa tudi sam vnese lastne definicije obveznosti.

 

 

Možen je tudi pregled rezultatov po zaposlenih in glede na obračunsko leto.

KDO SMO?

Ekipo, ki je izdelala aplikacijo EB Calc in ki bo nudila pomoč uporabnikom,  sestavljajo dr. Aleš Ahčan, dr. Darko Medved in Liljan Belšak, aktuarji z  dolgoletnimi izkušnjami iz področja izračunavanja rezervacij za zaposlene.

  

Imate vprašanje?

Posredujte nam ga preko spodnjega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo odgovorili.