Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

EB | Calc je spletna aplikacija, namenjena aktuarskemu izračunu rezervacij za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade zaposlencev za potrebe računovodskega poročanja v skladu s SRS 10 in MRS 19.

Hiter in enostaven izračun rezervacij za zaposlence

Izvoz poročila v PDF obliki

Grafična predstavitev rezultatov

Metodologija skladna s standardom MRS 19

Za pravilnost izračuna s podpisom jamči pooblaščen aktuar

Možnost večkratnega izračuna rezervacij za zaposlence

Pri prvi uporabi in vnosu podatkov uporabniku pomaga aktuar

Možnost izračuna rezervacij za zaposlence na poljuben datum

Možnost določanja kriterijev in vnosa lastne definicije obveznosti

V aplikaciji določimo datum vrednotenja, izberemo verzijo parametrov, vpišemo lanskoletne rezultate in uvozimo podatke o zaposlenih. Kliknemo na Ustvari poročilo, da zaženemo izračun obveznosti za odpravnine ali jubilejno nagrado.

Rezultati obsegajo izračunano vrednost odpravnin ob upokojitvi in jubilejnih nagrad, povprečno ročnost obveznosti, profil zapadlosti, razvoj obveznosti v času in prognozo obveznosti za naslednje leto. Ustvari se poročilo s potrdilom aktuarja, ki ga je mogoče izvoziti v .pdf obliki.

Uporabnik lahko izbira med prednastavljenimi kolektivnimi pogodbami in delno prednastavljenimi pogodbami, lahko pa tudi sam vnese lastne definicije obveznosti.

Možen je tudi pregled rezultatov po zaposlenih in glede na obračunsko leto.

Prenesi letak
Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Ekipo, ki je izdelala aplikacijo EB | Calc in ki bo nudila pomoč uporabnikom, sestavljajo dr. Aleš Ahčan, dr. Darko Medved in Liljan Belšak, aktuarji z dolgoletnimi izkušnjami na področju izračunavanja obveznosti za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade.

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Aleš Ahčan

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Darko Medved

Rezervacije za odpravnine ob upokojitvi in jubilejne nagrade

Liljan Belšak

Posredujte nam ga preko spodnjega kontaktnega obrazca in z veseljem vam bomo odgovorili.

Pošljite nam sporočilo

  • Kontakt

  • +386 41 340 488

  • liljan.belsak@eb-portal.eu